MELAMINE PHỦ TRÊN NỀN GỖ GHÉP Ô TIM !

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN CỦA CÔNG TY TNHH VÁN Ô TIM

ƯU ĐIỂM : CỐT GỖ TRÀM , THÔNG , ĐIỀU, XOAN ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ CHỐNG MỐI MỌT, KẾT CẤU CHỐNG CONG VÊNH , BỀ MẶT MELAMINE PHỦ TRÊN GỖ GHÉP LÁNG MỊN, KHÔNG LỒI, LÕM

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.